VORIG
HUISJE

The making of Getekend door het leven

Na een online kennismaking met de workshopbegeleiders kwamen de jongeren bij elkaar tijdens de workshops in Foam Fotografiemuseum Amsterdam. Sommige deelnemers hadden geen tatoeage. Voor hen begon de ochtend met een workshop henna van Suze Klaverstijn. Daarna sloten de jongeren aan die al een tattoo hadden.

Om hun verhaal achter de (henna)tatoeages op papier te krijgen, volgden zij een dicht/spoken word workshop van Reinier van der Veer (alias: Dichtwater). Daarna kregen de jongeren onder leiding van Saroja de Robles, docent in Foam, een rondleiding door het museum. Tijdens het bekijken van de foto’s kregen ze korte actieve opdrachten, waardoor hun kennis over fotografie werd verbreed en de jongeren alvast konden nadenken over de manier waarop zij een foto van hun tatoeage voor zich zagen.

Het laatste onderdeel van de dag bestond uit een fotografieworkshop. Na technische uitleg over de camera’s en de lampen gingen de jongeren in duo’s aan de slag om hun eigen (henna)tatoeage mooi op beeld te krijgen.

The making of KUNSTPLEEGERS

Met de tentoonstelling KUNSTPLEEGERS blikken pleegjongeren, jongeren uit gezinshuizen en ‘eigen kinderen’ van pleegouders terug op de eerste lockdown in 2020. Hoe was het voor hen om lange tijd geen familie en vrienden te ontmoeten, niet naar school te gaan of te sporten. Tijdens verschillende workshops deelden de jongeren hun verhaal en ervaringen en maakten ze schilderijen, gedichten, videoclips en andere kunst om uiting te kunnen geven aan hun gedachten en gevoelens. 

De creatieve workshops waren onder leiding van beeldend kunstenaar Tyas Leeuwerink, multi-artiest Joyce Deijnen, schrijver en dichter Gershwin Bonevacia en coach Yahaira Gezius. 

De jongeren doken ook samen met archivaris Stefanie van Odenhoven het Stadsarchief Amsterdam in. Hoe zag pleegzorg er vroeger uit? Anders dan nu? Zo had je de minnen, de pleegouders van toen. De zogenaamde ‘topminnen’ droegen soms zorg over heel veel kinderen, één topmin zelfs over 129 kinderen! Als de kinderen een jaar of vijf waren, werden ze naar het Aalmoezeniersweeshuis aan de Prinsengracht gebracht.

Getekend door het leven is kunstproject voor en door jongeren met ervaring in de jeugdhulp. De jongeren vertellen hun verhaal aan de hand van hun lichaamstekening met beeld, tekst en geluid.

Getekend door het leven is kunstproject voor en door jongeren met ervaring in de jeugdhulp.